Dotaz ohledně zasílání výplatní pásky přes e-mail

Je zasílání výplatní pásky na pracovní e-mail v souladu s ochranou osobních dat? Pokud by zaměstnanec ukončil pracovní poměr, jeho pracovní e-mail se dle pravidel zneaktivní, tudíž i poslední výplatní páska již na pracovní e-mail zaslána není. Výplatní páska je současně zaheslovaná a heslo zná zaměstnanec. Pokud si někdo vyžádá zasílání výplatní pásky na osobní … Číst dál

Dotaz ohledně použití fotografií zaměstnanců

V rámci interní aplikace telefonní pobočkové ústředny správce došlo k vložení fotografií zaměstnanců. Při volání z pevné linky tedy zaměstnanec při spuštěné pracovní stanici (PC) vidí v miniaturní velikosti na monitoru telefonní linku, jméno a příjmení a malou podobiznu daného zaměstnance. Správce vložení fotky do interní telefonní ústředny považuje za svůj oprávněný zájem, jelikož jako … Číst dál

Dotaz ohledně předávání osobních údajů zaměstnanců mateřské společnosti

Aktuálně v praxi řeším požadavek korporátu na sdělení údajů našich zaměstnanců, které doposud byly jen v našich interních systémech. Veškeré osobní údaje v systému i fyzicky máme zabezpečeny tak, aby to splňovalo požadavky GDPR i ISMS a další. Stoprocentní vlastník firmy se sídlem v USA se nyní rozhodl zavést nový HR IS systém a v … Číst dál

Jak naložit s e-mailem bývalého zaměstnance?

Úřad pro ochranu osobních údajů ve své výroční zprávě za rok 2022 mimo jiné upozorňoval na častá témata podnětů a stížností směřujících na zaměstnavatele. V této kategorii správců je podle ÚOOÚ velmi častým pochybením nevyřízení žádosti zaměstnance / bývalého zaměstnance související s výkonem jeho práv podle nařízení, typicky žádosti o výmaz. Správci po upozornění Úřadu … Číst dál