Dotaz ohledně použití fotografií zaměstnanců

V rámci interní aplikace telefonní pobočkové ústředny správce došlo k vložení fotografií zaměstnanců. Při volání z pevné linky tedy zaměstnanec při spuštěné pracovní stanici (PC) vidí v miniaturní velikosti na monitoru telefonní linku, jméno a příjmení a malou podobiznu daného zaměstnance. Správce vložení fotky do interní telefonní ústředny považuje za svůj oprávněný zájem, jelikož jako … Číst dál

I pachatel má právo na soukromí

Brát spravedlnost do vlastních rukou se nevyplácí. Německý zaměstnavatel, který nechal sledovat svého zaměstnance kvůli podezření, že předstírá nemoc, neobstál u soudu. Zaměstnanec nakonec získal náhradu nemajetkové újmy.

Pokuta za seznam zaměstnanců určených k propuštění

Německá společnost musí zaplatit pokutu 215 tisíc eur za to, že si vedla seznam zaměstnanců, jež plánovala propustit. V něm zaznamenávala i údaje o zdravotním stavu zaměstnanců či jejich zájem na založení odborů. Porušila tak hned několik článků GDPR.

Jak naložit s e-mailem bývalého zaměstnance?

Úřad pro ochranu osobních údajů ve své výroční zprávě za rok 2022 mimo jiné upozorňoval na častá témata podnětů a stížností směřujících na zaměstnavatele. V této kategorii správců je podle ÚOOÚ velmi častým pochybením nevyřízení žádosti zaměstnance / bývalého zaměstnance související s výkonem jeho práv podle nařízení, typicky žádosti o výmaz. Správci po upozornění Úřadu … Číst dál

Dotaz ohledně prosklených dveří v kancelářích

Na úřadě jsou téměř všechny dveře kanceláří prosklené (z důvodu otevřenosti úřadu veřejnosti), a je tudíž na všechny zaměstnance a jejich činnosti vidět z chodeb, tj. existuje možnost je sledovat ze strany návštěvníků úřadu i jiných zaměstnanců. Je toto z pohledu GDPR v pořádku, nebo se v takovéto situaci uplatní právo na soukromí, i když … Číst dál