Dotaz na uchovávání informací o zaměstnancích

Naše společnost je součástí korporátu s ústředím v USA. V rámci celé firmy funguje interní personální systém, kde se v souladu s GDPR shromažďují informace o zaměstnancích. Součástí je i aplikace, ve které si nastavují zaměstnanci pracovní cíle a je tam hodnocena jejich pracovní výkonnost (Performance reviews, Objectives). Jaká je maximální možná délka uchovávání takových … Číst dál

Jak zpracovávat osobní údaje zaměstnance

Osobní údaje zaměstnanců patří mezi nejčastěji zpracovávaná data. Přesto se v nich dělají největší chyby. Kdy nesmíte chtít po zaměstnanci souhlas? Jak správně postupovat při náboru? Po jak dlouhé době údaje skartovat?

Dotaz ohledně hesla pro zaslání výplatního lístku

Při nástupu do zaměstnání vyplňuje zaměstnanec formulář pro mzdovou účtárnu, kde mj. uvádí e-mail pro zasílání výplatního lístku a heslo pro vyzvednutí výplatního lístku. Je v pořádku, že uvede heslo do formuláře, který vidí mzdová účetní a personální? Nebo by jej měl sdělit ústně mzdové účetní?

Dotaz ohledně vizualizace návštěv na recepci

V současné době řešíme ve společnosti spor ohledně vizualizace návštěv na recepci, tedy kdo přichází, z jaké společnosti, za kým přichází, kde se bude pohybovat, jaké mu hrozí případné nebezpečí (práce ve výškách, styk s chemikáliemi…) a jak dlouho se bude v závodě pohybovat. Na recepci každý návštěvník svým podpisem stvrzuje souhlas, že jeho jméno … Číst dál

Monitorování zaměstnanců na home office vs. ochrana jejich soukromí

Při monitorování zaměstnance na home office musíte myslet i na ochranu jeho soukromí a osobních dat. Sledujete z důvodu kontroly, jaké stránky váš zaměstnanec navštívil a kolik tam strávil času? Jste si jisti, že jde o oprávněný zájem a že jste zaměstnance o sledování dostatečně informovali?

Dotaz na dobu uchovávání osobních údajů zaměstnance

V březnové poradně uvádíte, že veškeré osobní údaje by bylo dobré po ukončení pracovního poměru zaměstnance skartovat. Finanční úřad však může provést kontrolu v mzdové účtárně až tři roky zpětně. Kartu zaměstnance tedy do té doby nelze skartovat. Jak prosím v tomto případě postupovat?

Skrytá kamera na pracovišti

Jak monitorovat zaměstnance smysluplně, ale legálně? Ve kterých případech můžete využít skryté kamery a jak se vypořádat s vaší informační povinností?

Dotaz na uchovávaní dokumentů o zaměstnancích

Lze z pohledu GDPR a skartačního řádu uchovávat kopie vysvědčení či certifikátů z absolvovaných školení (netýká se dokladů o absolvování povinných školení, například BOZP) po určitou dobu, například 4 let? Nebo se uvedené z pohledu GDPR jeví jako nadbytečné uchování, jelikož se jedná o dokumenty, které již nemají relevanci z hlediska účelů, pro jaké je … Číst dál