Dotaz ohledně zaměstnaneckých benefitů

Zaměstnanci mají jako bonus vstup zdarma do sportovního areálu svého zaměstnavatele. Prokazují se u pokladny průkazkou zaměstnavatele, na které je uvedeno jejich jméno a fotografie, dále jména jejich rodinných příslušníků, kteří mají také vstup zdarma. Je potřeba pro tyto účely mít podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů?

Co s osobním spisem bývalého zaměstnance?

Po skončení pracovního poměru zbyde zaměstnavateli osobní spis plný osobních údajů. Které z nich musí okamžitě vymazat a které by měl naopak uchovat pro případ kontroly nebo soudního sporu? A jaké jsou lhůty pro uchování údajů?

Dotaz ohledně ustanovení o mlčenlivosti zaměstnanců

Naše organizace Svazek obcí XY zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Některé naše administrativní pracovníky „umisťujeme“ na městský úřad, kde mají na starost spisovou službu. Při své práci tedy pracují s osobními údaji. Svazek figuruje jako zaměstnavatel, se kterým mají zaměstnanci uzavřené pracovní smlouvy, městský úřad pak figuruje jako zadavatel práce (ošetřeno smluvně mezi městem a … Číst dál

Monitoring zaměstnanců vs. GDPR

Kamery na pracovišti, kontrola elektronické pošty nebo nahrávání telefonických hovorů – to všechno jsou způsoby, jak kontrolovat zaměstnance. Nesmíte přitom však zapomenout na ochranu soukromí a osobních údajů! Jaké zásady musíte při monitoringu zaměstnanců dodržovat?

Dotaz ohledně kategorií osobních údajů

Do jaké kategorie osobních údajů spadají údaje o odměnách za práci a další údaje vyplývající z pracovněprávního vztahu (délka čerpané dovolené, počet odpracovaných hodin a podobně)? Kdy je délka čerpané dovolené a počet odpracovaných hodin osobním údajem?

Testování zaměstnanců na covid: Co na to GDPR?

Týká se i vaší společnosti povinné testování zaměstnanců na covid? Ani v této těžké situaci nesmíte zapomenout na ochranu osobních údajů. V rámci mimořádného čísla Vám přinášíme nejaktuálnější informace k Vašim právům a povinnostem. Stáhnout si můžete také vzor informační povinnosti a záznamu o činnostech zpracování, bez nichž se při testování neobejdete. Mimořádné číslo si … Číst dál