Dotaz ohledně zpracování OÚ za účelem provádění srážek ze mzdy

Někteří naši zaměstnanci jsou členy odborové organizace a požadují provádění srážek členských příspěvků ze mzdy. Ve výkladu zákoníku práce a komentáři k němu (C. H. Beck, str. 503) je mimo jiné uvedeno, za jakých podmínek lze srážky provádět – tedy mít uzavřenou kolektivní smlouvu anebo dohodu o provádění srážek. Také se zde však píše, že … Číst dál

Jakým právním důvodem podložit zpracování OÚ zaměstnance při poskytování benefitů?

Jednou z často diskutovaných praktických otázek týkajících se zpracování osobních údajů zaměstnanců je i otázka směřující k právnímu důvodu pro zpracování osobních údajů zaměstnance při poskytování benefitů. Někteří zaměstnavatelé se v minulosti opírali o souhlas zaměstnance (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), jiní tvrdili, že zpracovávají osobní údaje zaměstnance pro účely poskytování benefitů … Číst dál

Dotaz ohledně zaměstnaneckých benefitů

Zaměstnanci mají jako bonus vstup zdarma do sportovního areálu svého zaměstnavatele. Prokazují se u pokladny průkazkou zaměstnavatele, na které je uvedeno jejich jméno a fotografie, dále jména jejich rodinných příslušníků, kteří mají také vstup zdarma. Je potřeba pro tyto účely mít podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů?

Co s osobním spisem bývalého zaměstnance?

Po skončení pracovního poměru zbyde zaměstnavateli osobní spis plný osobních údajů. Které z nich musí okamžitě vymazat a které by měl naopak uchovat pro případ kontroly nebo soudního sporu? A jaké jsou lhůty pro uchování údajů?

Dotaz ohledně ustanovení o mlčenlivosti zaměstnanců

Naše organizace Svazek obcí XY zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Některé naše administrativní pracovníky „umisťujeme“ na městský úřad, kde mají na starost spisovou službu. Při své práci tedy pracují s osobními údaji. Svazek figuruje jako zaměstnavatel, se kterým mají zaměstnanci uzavřené pracovní smlouvy, městský úřad pak figuruje jako zadavatel práce (ošetřeno smluvně mezi městem a … Číst dál

Monitoring zaměstnanců vs. GDPR

Kamery na pracovišti, kontrola elektronické pošty nebo nahrávání telefonických hovorů – to všechno jsou způsoby, jak kontrolovat zaměstnance. Nesmíte přitom však zapomenout na ochranu soukromí a osobních údajů! Jaké zásady musíte při monitoringu zaměstnanců dodržovat?