Jak naložit s e-mailem bývalého zaměstnance?

Úřad pro ochranu osobních údajů ve své výroční zprávě za rok 2022 mimo jiné upozorňoval na častá témata podnětů a stížností směřujících na zaměstnavatele. V této kategorii správců je podle ÚOOÚ velmi častým pochybením nevyřízení žádosti zaměstnance / bývalého zaměstnance související s výkonem jeho práv podle nařízení, typicky žádosti o výmaz. Správci po upozornění Úřadu … Číst dál

Dotaz ohledně prosklených dveří v kancelářích

Na úřadě jsou téměř všechny dveře kanceláří prosklené (z důvodu otevřenosti úřadu veřejnosti), a je tudíž na všechny zaměstnance a jejich činnosti vidět z chodeb, tj. existuje možnost je sledovat ze strany návštěvníků úřadu i jiných zaměstnanců. Je toto z pohledu GDPR v pořádku, nebo se v takovéto situaci uplatní právo na soukromí, i když … Číst dál