Dotaz na zpracování osobních údajů v rámci klinické studie

Na webové stránce SUKLu jsou instrukce, jak zacházet v nemocnici s klinickým hodnocením. Domnívám se však, že by pro GDPR nemělo platit žádné omezení, a to ani u klinických hodnocení. Nechť je omezení pro etickou komisi, ale nemělo by být omezení pro GDPR, byť je to zde nastíněno velice zastřeně a nejasně. Někdo si vykládá … Číst dál

GDPR ve zdravotnictví – Jak poskytnout informace o zdravotním stavu

Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta jeho blízkým osobám je každodenní praxí zdravotnických zařízení, často při něm však dochází k porušení ochrany osobních údajů. Jak chybám předejít? A když už dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, jak ho správně nahlásit ÚOOÚ?

Dotaz ohledně klinických studií

Jak postupovat v případě klinických studií? Jaký je vztah mezi farmaceutickou firmou a nemocnicí: správce–správce, nebo správce–zpracovatel? Je nutné získávat souhlas se zpracováním osobních údajů subjektů hodnocení, nebo existuje jiný právní základ zpracování? Co když subjekt údajů souhlas se zpracování osobních údajů odvolá, ale souhlas s účastí na studii ne?

Odbornost pověřenců ve zdravotnictví se zvyšuje, stále je však co zlepšovat

Porušení zabezpečení osobních údajů ve zdravotnictví je jedním z nejčastějších podnětů, které ÚOOÚ od zavedení GDPR musí řešit. Na tento fakt upozornil Jiří Žůrek, ředitel odboru konzultačních agend ÚOOÚ, na letošním, třetím setkání pověřenců nemocnic v Jihlavě. Zároveň však podotkl, že odbornost pověřenců ve zdravotnictví je čím dál tím vyšší. Jako pozitivní změnu vnímá, že … Číst dál

Superregistr zná detaily o každém subjektu údajů

Skupina 20 senátorů se obrátila na Ústavní soud, aby zasáhl ve věci tzv. superregistru. Jedná se o rozsáhlou databázi, která využívá například údaje od pojišťoven, ministerstva vnitra, policie nebo Českého statistického úřadu a je napojena i na další informační systémy státní správy. Výsledkem je sbírka všech dostupných údajů o každém občanovi České republiky. Tento obsáhlý … Číst dál

Dotaz na uchovávání lékařské zprávy žáků

Jak postupovat v případě školy vzdělávající žáky s kombinovaným postižením? Zdravotní stav žáků je v tomto případě velmi důležitý, pokud rodič sám dobrovolně poskytne lékařskou zprávu k předání poradenskému zařízení, je možné ji založit do složky žáka? Složka je v uzamčených prostorách. Je nutné mít podepsaný souhlas se zpracováním OÚ či jiné opatření?

Úskalí GDPR ve zdravotnictví: Jak správně postupovat?

Zdravotnictví je z hlediska nakládání s osobními údaji jednou z nejrizikovějších oblastí – zpracovávají se zde totiž především údaje citlivé (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů). Jak se vypořádat s nejproblematičtějšími situacemi ve zdravotnictví v souladu s GDPR?