Nejvyšší pokuta za nevyžádané obchodní sdělení v historii ÚOOÚ

V září udělil Úřad pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 6 milionů korun společnosti zabývající se prodejem ojetých aut, a to za opakované rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Jedná se o dosud nejvyšší sankci, kterou ÚOOÚ v této oblasti vyměřil. Společnost opakovaně prostřednictvím elektronické pošty šířila obchodní sdělení na téměř půl milionu adres, a to … Číst dál

Privacy Shield mezi USA a Švýcarskem nezaručuje dostatečnou ochranu

Švýcarský dozorový úřad Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) dospěl i v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve věci C-311/18 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems (tzv. Schrems II) ze dne 16. července 2020 k závěru, že Privacy Shield mezi Spojenými státy americkými a Švýcarskem neposkytuje adekvátní úroveň … Číst dál

Ochrana osobních údajů v době koronavirové krize

Jaký vliv má pandemie koronaviru na zpracování a ochranu osobních údajů? ÚOOÚ se například zabýval otázkou, kdo má oprávnění získávat a případně dále zpracovávat osobní údaje vypovídající o tom, že daná osoba přišla do styku s koronavirem. Za oprávněné považuje ÚOOÚ měření teploty při vstupu na pracoviště z důvodu zajištění bezpečného pracovního prostředí, které lze … Číst dál

Chystá se změna v informačním zákoně?

Kancelář prezidenta republiky podala připomínku k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím, v níž navrhuje, aby v řízení o stížnostech rozhodoval vedoucí představitel povinných subjektů namísto Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento zákon prošel před devíti měsíci zásadní změnou, která přidala ÚOOÚ pravomoc posuzovat záležitosti týkající se práva na informace bez účasti soudu. … Číst dál

Konec štítu EU–USA na ochranu soukromí

Evropský soudní dvůr 16. července zrušil rozhodnutí Evropské komise z roku 2016 o tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí, ve kterém deklarovala, že Spojené státy americké zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropy. Do tohoto programu se během tří let zapojilo okolo 5 000 amerických společností včetně velkých hráčů, jako je Google či … Číst dál

Scio zaplatí pokutu 450 tisíc za nevyžádané obchodní sdělení

Pokutu 450 tisíc korun za nevyžádané obchodní sdělení zaplatí společnost Scio, která působí v oblasti vzdělávání. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost společnosti na sankci, kterou jí vyměřil ÚOOÚ v roce 2014 za rozeslání stovek e-mailů uchazečům o studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V kasační stížnosti společnost Scio argumentovala tím, že nešlo o obchodní sdělení, … Číst dál

Sedm rad od NÚKIB, jak ochránit firemní data

Kyberbezpečnost firem nezáleží pouze na jejich IT odděleních, ale především na jejich zaměstnancích a manažerech. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s Hospodářskými novinami proto vydal několik jednoduchých rad, jak ochránit firemní data při práci zaměstnanců na home office. Zaměstnancům pracujícím na home office umožněte připojovat se pouze prostřednictvím VPN a … Číst dál

Aktivní ochrana před hackery, nebo narušení vašeho soukromí?

Novela zákona o Vojenském zpravodajství by měla změnit chování Česka v kyberprostoru. Současnou podobu zabezpečování klíčových systémů, která zpravidla spočívá v čekání na útoky hackerů, by měla nahradit aktivní kybernetická obrana. Vojenští zpravodajci by tak nově měli za úkol shromažďovat informace o dění v počítačových sítích a na základě nich připravit odvetná opatření.

Ministerstvo školství zpracovávalo citlivé údaje žáků bez souhlasu, pokutu ale dostat nemůže

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal v dubnu 2016 rozhodnutí, na základě kterého byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy udělena pokuta ve výši 200 tisíc korun. Přestupek ministerstva spočíval v tom, že zpracovávalo jakožto správce osobních údajů žáků a studentů citlivé údaje týkající se především zdravotního postižení žáků. K zpracovávání docházelo od roku 2006 … Číst dál