Už jste se podívali na návrh nových standardních smluvních doložek?

Do půlnoci 10. prosince 2020 bylo možné zasílat připomínky k návrhu nového rozhodnutí Evropské komise o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle GDPR a rovněž i k návrhu samotných standardních smluvních doložek. Standardní smluvní doložky (Standard Contractual Clauses, zkráceně SCC) představují nástroj, který umožňuje vytvořit vhodné záruky ochrany … Číst dál

Rozesílání SMS výzev ke stažení eRoušky je nebezpečné, varují experti

Tři největší čeští operátoři rozeslali v říjnu na žádost hlavní hygieničky Jarmily Rážové sedmi milionům svých klientů SMS výzvu ke stažení státní aplikace eRouška, která má pomoci zastavit šíření covidu-19. Podle expertů na kybernetickou bezpečnost je však forma zaslaného sdělení riziková a hrozí, že by mohla být zneužita hackery. Nejméně bezpečný postup zvolil operátor O2. … Číst dál

Nejvyšší pokuta za nevyžádané obchodní sdělení v historii ÚOOÚ

V září udělil Úřad pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 6 milionů korun společnosti zabývající se prodejem ojetých aut, a to za opakované rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Jedná se o dosud nejvyšší sankci, kterou ÚOOÚ v této oblasti vyměřil. Společnost opakovaně prostřednictvím elektronické pošty šířila obchodní sdělení na téměř půl milionu adres, a to … Číst dál

Privacy Shield mezi USA a Švýcarskem nezaručuje dostatečnou ochranu

Švýcarský dozorový úřad Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) dospěl i v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve věci C-311/18 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems (tzv. Schrems II) ze dne 16. července 2020 k závěru, že Privacy Shield mezi Spojenými státy americkými a Švýcarskem neposkytuje adekvátní úroveň … Číst dál

Ochrana osobních údajů v době koronavirové krize

Jaký vliv má pandemie koronaviru na zpracování a ochranu osobních údajů? ÚOOÚ se například zabýval otázkou, kdo má oprávnění získávat a případně dále zpracovávat osobní údaje vypovídající o tom, že daná osoba přišla do styku s koronavirem. Za oprávněné považuje ÚOOÚ měření teploty při vstupu na pracoviště z důvodu zajištění bezpečného pracovního prostředí, které lze … Číst dál

Chystá se změna v informačním zákoně?

Kancelář prezidenta republiky podala připomínku k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím, v níž navrhuje, aby v řízení o stížnostech rozhodoval vedoucí představitel povinných subjektů namísto Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento zákon prošel před devíti měsíci zásadní změnou, která přidala ÚOOÚ pravomoc posuzovat záležitosti týkající se práva na informace bez účasti soudu. … Číst dál

Konec štítu EU–USA na ochranu soukromí

Evropský soudní dvůr 16. července zrušil rozhodnutí Evropské komise z roku 2016 o tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí, ve kterém deklarovala, že Spojené státy americké zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropy. Do tohoto programu se během tří let zapojilo okolo 5 000 amerických společností včetně velkých hráčů, jako je Google či … Číst dál

Scio zaplatí pokutu 450 tisíc za nevyžádané obchodní sdělení

Pokutu 450 tisíc korun za nevyžádané obchodní sdělení zaplatí společnost Scio, která působí v oblasti vzdělávání. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost společnosti na sankci, kterou jí vyměřil ÚOOÚ v roce 2014 za rozeslání stovek e-mailů uchazečům o studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V kasační stížnosti společnost Scio argumentovala tím, že nešlo o obchodní sdělení, … Číst dál