Dotaz na právní předpisy k umělé inteligenci

Připravujeme interní směrnici pro užívání umělé inteligence ve firmě a naše DPO (která sídlí ve Francii) potřebuje potvrdit nebo vyvrátit, zda se na ČR vztahuje pouze legislativa EU, nebo máme vlastní směrnici či pravidla upravená Úřadem pro ochranu osobních údajů. Existuje nějaká česká právní úprava AI?

Dotaz ohledně poplatku za součinnost zpracovatele

Je možné, aby ve zpracovatelské smlouvě byla zpoplat­něna součinnost zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, jako například součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem, součinnost při reakci na žádos­ti o výkon práv subjektů údajů, součinnost při ohlašo­vání případů porušení zabezpečení osobních údajů?

Dotaz na předložení seznamu osob s dluhem na nájemném

Rada města a bytová komise rady města požaduje, aby jí byl čtvrtletně předkládán jmenovitý seznam osob s uzavřenou nájemní smlouvou, které dluží nájemné, včetně výše eventuálního dluhu (pouze pro účely informování členů komise a rady). Je známo, že pokud se jedná o dluhy podle daňového řádu, není to možné. Ale v tomto případě se jedná … Číst dál

Dotaz ohledně sdílení fotek dětí na Facebooku

Může mít mateřská školka uzavřenou facebookovou skupinu, kam bude sdílet fotografie dětí z akcí, zasílat aktuální informace a podobně? Co je v daném případě třeba udělat, aby vše bylo v souladu s GDPR?

Dotaz na ochranu osobních údajů úředních osob

V našem městském zpravodaji vyšel článek, který napsal jeden z členů vedení města a který obsahuje výčet zaměstnanců odešlých z MÚ, včetně jmen konkrétních osob, spolu s hodnotícím komentářem autora v reakci na kritizovanou nestabilitu pracovního kolektivu na úřadě. Jeden z jmenovaných, pan X, byl již dříve negativně zmiňován v regionálním tisku zejména jedním občanem … Číst dál

Dotaz ohledně použití fotografií zaměstnanců

V rámci interní aplikace telefonní pobočkové ústředny správce došlo k vložení fotografií zaměstnanců. Při volání z pevné linky tedy zaměstnanec při spuštěné pracovní stanici (PC) vidí v miniaturní velikosti na monitoru telefonní linku, jméno a příjmení a malou podobiznu daného zaměstnance. Správce vložení fotky do interní telefonní ústředny považuje za svůj oprávněný zájem, jelikož jako … Číst dál

Dotaz na vystavení obecních dokumentů s OÚ

Je možné vystavit ve vitríně v obci kroniku s tím, že budou například viditelné podpisy osob (zastupitelů, úředních osob a dalších), které se zúčastnily akce pořádané obcí (bez uvedení dalších informací)? Je tímto způsobem možné vystavit uzavřené partnerské dohody, kde budou viditelné podpisy představitelů obce?

Dotaz ohledně ověřování totožnosti subjektu údajů

Pokud subjekt údajů podává žádost o zpracování údajů dle GDPR elektronickou poštou, je jeho povinností žádost podepsat kvalifikovaným certifikátem – elektronickým podpisem, aby bylo možné provést jeho jednoznačnou identifikaci?