Dotaz na zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu II.

V posledním čísle Zpravodaje je v poradně pojednání o oprávněném zájmu. Stojí v něm, že opětovný nákup nezvrátí předem odvolaný nebo neudělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Z jakého ustanovení tento závěr vyplývá? Protože když někdo opětovně provádí nákup, vstupuje do nového smluvního vztahu, v rámci nejž má opět možnost vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních … Číst dál

Dotaz na zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zasíláme e-mailem naši nabídku bývalým zákazníkům (těm, kteří si v minulosti něco koupili). V případě, že se někdo odhlásí, že už nechce e-mail dostávat, v databázi ho zablokujeme. Pokud si ale poté opět od nás něco objedná, můžeme mu opět nabídku zasílat na základě oprávněného zájmu? Co má v tomto momentě … Číst dál

Dotaz ohledně kamer na základní škole

Základní škola chce nainstalovat kamery před vchod do školy a k šatnám. Co pro to má všechno udělat? Existuje nějaký vzor balančního testu pro ZŠ?

Dotaz na osobní údaje v evidenci žadatelů o byt

Obec vede evidenci žadatelů o městský byt. Jaký je právní titul pro zpracování osobních údajů? Jde o plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, nebo je zde nutný souhlas se zpracováním osobních údajů žadatelů o byt? Žádost o byt totiž obsahuje také informace o zdravotním a ekonomickém stavu žadatele. Může být v … Číst dál

Dotaz ohledně kamerového systému u krajské silnice

Obec provozuje kamerový systém – kamery jsou nasměro­vány na krajskou silnici a také jsou umístěny na obecním majetku a zabírají například parkoviště u úřadu, hřiště či autobusovou točnu. Na každém z těchto míst je oznámení, že je zde umístěn kamerový systém se záznamem. Chci se zeptat, zda by mělo být umístěno takové upozornění i při … Číst dál

Dotaz ohledně obecního systému Portál občana

Jsme statutárním městem, které provozuje Portál občana, jehož účelem je zajištění přístupu k informacím a komuni­ kace s orgánem veřejné moci. Dodavatelem informačního systému Portál občana je nastaveno udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Jako pověřenci řešíme správné nastavení právního titulu pro zpracování osob­ ních údajů v uvedeném systému. Zákonnost zpracování osobních údajů u obdobných … Číst dál

Dotaz ohledně prosklených dveří v kancelářích

Na úřadě jsou téměř všechny dveře kanceláří prosklené (z důvodu otevřenosti úřadu veřejnosti), a je tudíž na všechny zaměstnance a jejich činnosti vidět z chodeb, tj. existuje možnost je sledovat ze strany návštěvníků úřadu i jiných zaměstnanců. Je toto z pohledu GDPR v pořádku, nebo se v takovéto situaci uplatní právo na soukromí, i když … Číst dál

Dotaz ohledně poskytnutí záznamů z kamer

Jsme orgánem veřejné moci a magistrát nás žádá o poskytnutí záznamu z kamery umístěné na plášti naší budovy, která částečně snímá veřejný prostor. Záznam by měl být použit jako podklad pro probíhající přestupkové řízení (záznam údajně zachycuje jednání přestupce). Je naší povinností tento záznam poskytnout? V žádosti totiž není odkaz na žádné zákonné ustanovení, které … Číst dál

Dotaz ohledně zpracování údajů získaných na základě informačního zákona

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 106“) jsou žadatelům v souvislosti s veřejnými prostředky poskytovány povinnými subjekty osobní údaje fyzických osob – výše příjmu, jméno, příjmení atd. Podle ustanovení § 4a téhož zákona se tyto informace poskytují mimo jiné za podmínky neomezeného způsobu a … Číst dál

Dotaz na subjekty, na něž dopadá směrnice NIS 2

Pro jaké firmy platí povinnost zavedení NIS 2? Jsme společnost zabývající se jaderným strojírenstvím – inženýringem, servisem na jaderných elektrárnách a dodávkami komponentů do jaderných zařízení. Platí tato povinnost i pro naši firmu?