Dotaz ohledně použití fotografií zaměstnanců

V rámci interní aplikace telefonní pobočkové ústředny správce došlo k vložení fotografií zaměstnanců. Při volání z pevné linky tedy zaměstnanec při spuštěné pracovní stanici (PC) vidí v miniaturní velikosti na monitoru telefonní linku, jméno a příjmení a malou podobiznu daného zaměstnance. Správce vložení fotky do interní telefonní ústředny považuje za svůj oprávněný zájem, jelikož jako … Číst dál

Dotaz na vystavení obecních dokumentů s OÚ

Je možné vystavit ve vitríně v obci kroniku s tím, že budou například viditelné podpisy osob (zastupitelů, úředních osob a dalších), které se zúčastnily akce pořádané obcí (bez uvedení dalších informací)? Je tímto způsobem možné vystavit uzavřené partnerské dohody, kde budou viditelné podpisy představitelů obce?

Dotaz ohledně ověřování totožnosti subjektu údajů

Pokud subjekt údajů podává žádost o zpracování údajů dle GDPR elektronickou poštou, je jeho povinností žádost podepsat kvalifikovaným certifikátem – elektronickým podpisem, aby bylo možné provést jeho jednoznačnou identifikaci?

Dotaz ohledně seznamu s osobními údaji žáků

Může škola zpracovávat osobní údaje tak, že vyvěsí jmen­ný seznam žáků celé školy na dveřích školy? Osobní údaje žáků v rozsahu třída, jméno, příjmení, číslo učebny (a třídní učitel) jsou tímto způsobem dostupné neomeze­nému počtu příjemců osobních údajů. Seznamy byly zpří­stupněny cca týden. Domníváme se, že uvedené zpracová­ní osobních údajů není v souladu se zásadami … Číst dál

Dotaz na zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu II.

V posledním čísle Zpravodaje je v poradně pojednání o oprávněném zájmu. Stojí v něm, že opětovný nákup nezvrátí předem odvolaný nebo neudělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Z jakého ustanovení tento závěr vyplývá? Protože když někdo opětovně provádí nákup, vstupuje do nového smluvního vztahu, v rámci nejž má opět možnost vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních … Číst dál

Dotaz na zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zasíláme e-mailem naši nabídku bývalým zákazníkům (těm, kteří si v minulosti něco koupili). V případě, že se někdo odhlásí, že už nechce e-mail dostávat, v databázi ho zablokujeme. Pokud si ale poté opět od nás něco objedná, můžeme mu opět nabídku zasílat na základě oprávněného zájmu? Co má v tomto momentě … Číst dál

Dotaz ohledně kamer na základní škole

Základní škola chce nainstalovat kamery před vchod do školy a k šatnám. Co pro to má všechno udělat? Existuje nějaký vzor balančního testu pro ZŠ?

Dotaz na osobní údaje v evidenci žadatelů o byt

Obec vede evidenci žadatelů o městský byt. Jaký je právní titul pro zpracování osobních údajů? Jde o plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, nebo je zde nutný souhlas se zpracováním osobních údajů žadatelů o byt? Žádost o byt totiž obsahuje také informace o zdravotním a ekonomickém stavu žadatele. Může být v … Číst dál

Dotaz ohledně kamerového systému u krajské silnice

Obec provozuje kamerový systém – kamery jsou nasměro­vány na krajskou silnici a také jsou umístěny na obecním majetku a zabírají například parkoviště u úřadu, hřiště či autobusovou točnu. Na každém z těchto míst je oznámení, že je zde umístěn kamerový systém se záznamem. Chci se zeptat, zda by mělo být umístěno takové upozornění i při … Číst dál