Dotaz ohledně informací, které lze poskytnout exekutorovi

Které informace a doklady může předat mzdová účetní exekutorovi? Často se stává, že exekutor chce zaslat i kopie dokladů, například mzdové listy a podobně. Můžete prosím případně uvést konkrétní doklady a informace?

Dotaz na pořizování kamerového systému do bytového domu

Je při pořizování kamerového systému do bytového domu vlastněného jednotlivci formou SVJ nutný souhlas všech majitelů bytových jednotek, nebo stačí rozhodnutí vedení SVJ? Pokud musí souhlasit všichni, nebude problém, když někdo souhlas odvolá nebo byt prodá?

Dotaz na uchovávání informací o zaměstnancích

Naše společnost je součástí korporátu s ústředím v USA. V rámci celé firmy funguje interní personální systém, kde se v souladu s GDPR shromažďují informace o zaměstnancích. Součástí je i aplikace, ve které si nastavují zaměstnanci pracovní cíle a je tam hodnocena jejich pracovní výkonnost (Performance reviews, Objectives). Jaká je maximální možná délka uchovávání takových … Číst dál

Dotaz ohledně předávání obchodních sdělení

Jsme obchodní společnost, která rozesílá svá obchodní sdělení zákazníkům na základě souhlasu nebo oprávněného zájmu. Jeden z našich zákazníků přeposlal naše obchodní sdělení třetí osobě, aniž by k tomu měl souhlas a aniž bychom o tom věděli. Nyní nás ÚOOÚ kontaktoval s tím, že si třetí osoba stěžovala na nevyžádané obchodní sdělení, a vyzval nás … Číst dál

Dotaz na zveřejnění jmen a kontaktů členů pracovní skupiny

Lze zveřejnit jména členů pracovní skupiny, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy na webu našeho města? Tato skupina byla ustavena v souvislosti se zamýšlenou výstavbou městského koupaliště. Členové jsou z řad veřejnosti i ze zastupitelstva.

Dotaz na zpracování osobních údajů v rámci klinické studie

Na webové stránce SUKLu jsou instrukce, jak zacházet v nemocnici s klinickým hodnocením. Domnívám se však, že by pro GDPR nemělo platit žádné omezení, a to ani u klinických hodnocení. Nechť je omezení pro etickou komisi, ale nemělo by být omezení pro GDPR, byť je to zde nastíněno velice zastřeně a nejasně. Někdo si vykládá … Číst dál

Dotaz ohledně hesla pro zaslání výplatního lístku

Při nástupu do zaměstnání vyplňuje zaměstnanec formulář pro mzdovou účtárnu, kde mj. uvádí e-mail pro zasílání výplatního lístku a heslo pro vyzvednutí výplatního lístku. Je v pořádku, že uvede heslo do formuláře, který vidí mzdová účetní a personální? Nebo by jej měl sdělit ústně mzdové účetní?

Dotaz ohledně vizualizace návštěv na recepci

V současné době řešíme ve společnosti spor ohledně vizualizace návštěv na recepci, tedy kdo přichází, z jaké společnosti, za kým přichází, kde se bude pohybovat, jaké mu hrozí případné nebezpečí (práce ve výškách, styk s chemikáliemi…) a jak dlouho se bude v závodě pohybovat. Na recepci každý návštěvník svým podpisem stvrzuje souhlas, že jeho jméno … Číst dál

Dotaz na dobu uchovávání osobních údajů zaměstnance

V březnové poradně uvádíte, že veškeré osobní údaje by bylo dobré po ukončení pracovního poměru zaměstnance skartovat. Finanční úřad však může provést kontrolu v mzdové účtárně až tři roky zpětně. Kartu zaměstnance tedy do té doby nelze skartovat. Jak prosím v tomto případě postupovat?