Dotaz ohledně kamerového systému v domě vlastněném městem

Nájemníci bytů v domě vlastněném městem mají v poslední době problém s opakovanými krádežemi kol a podobně. I když tuší, kdo za tím je, a obrátili se na policii, nikoho se zatím nepodařilo prokazatelně obvinit. Proto se obrátili na majetkový odbor s dotazem, zda by mohli se souhlasem města ve společných prostorách, kde ke krádežím … Číst dál

Dotaz ohledně živého vysílání na pracovišti

Je možné využít v rámci pracoviště živé vysílání? A jak to případně formálně ošetřit? Pro zrychlení expedice bychom chtěli do oddělení logistiky instalovat monitor s trvalým živým přenosem z našeho oddělení expedice, aby měli logistici neustálý přehled o tom, co se právě nakládá. Standardně je naše společnost vybavena kamerovým systémem, platí pro živé vysílání stejná … Číst dál

Dotaz na vyžadování souhlasů ve školství

Je třeba ve vztahu k žákům a škole někde vyžadovat informovaný souhlas zákonných zástupců? Tedy je nějaké zpracování povoleno pouze na základě informovaného souhlasu rodičů, nebo je k něčemu vysloveně vyžadován a měli bychom jej od rodičů mít? V současné době máme souhlas k: evidenci úrazů, nahlížení do zdravotní dokumentace (jsme škola pro žáky s … Číst dál

Dotaz ohledně roční kontroly dodržování GDPR

V rámci roční kontroly dodržování povinností stanovených GDPR pro zpracování a ochranu osobních údajů bychom chtěli pořídit zprávu o provedení této kontroly, jejíž součástí by byl i případný výčet zjištěných nedostatků, jakož i návrh na vhodná řešení. Můžete nám poskytnout nějaký vzorový checklist s položkami a oblastmi, které by měla daná kontrolní zpráva obsahovat?

Dotaz ohledně informací, které lze poskytnout exekutorovi

Které informace a doklady může předat mzdová účetní exekutorovi? Často se stává, že exekutor chce zaslat i kopie dokladů, například mzdové listy a podobně. Můžete prosím případně uvést konkrétní doklady a informace?

Dotaz na pořizování kamerového systému do bytového domu

Je při pořizování kamerového systému do bytového domu vlastněného jednotlivci formou SVJ nutný souhlas všech majitelů bytových jednotek, nebo stačí rozhodnutí vedení SVJ? Pokud musí souhlasit všichni, nebude problém, když někdo souhlas odvolá nebo byt prodá?

Dotaz na uchovávání informací o zaměstnancích

Naše společnost je součástí korporátu s ústředím v USA. V rámci celé firmy funguje interní personální systém, kde se v souladu s GDPR shromažďují informace o zaměstnancích. Součástí je i aplikace, ve které si nastavují zaměstnanci pracovní cíle a je tam hodnocena jejich pracovní výkonnost (Performance reviews, Objectives). Jaká je maximální možná délka uchovávání takových … Číst dál

Dotaz ohledně předávání obchodních sdělení

Jsme obchodní společnost, která rozesílá svá obchodní sdělení zákazníkům na základě souhlasu nebo oprávněného zájmu. Jeden z našich zákazníků přeposlal naše obchodní sdělení třetí osobě, aniž by k tomu měl souhlas a aniž bychom o tom věděli. Nyní nás ÚOOÚ kontaktoval s tím, že si třetí osoba stěžovala na nevyžádané obchodní sdělení, a vyzval nás … Číst dál

Dotaz na zveřejnění jmen a kontaktů členů pracovní skupiny

Lze zveřejnit jména členů pracovní skupiny, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy na webu našeho města? Tato skupina byla ustavena v souvislosti se zamýšlenou výstavbou městského koupaliště. Členové jsou z řad veřejnosti i ze zastupitelstva.