Dotaz ohledně seznamu s osobními údaji žáků

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Může škola zpracovávat osobní údaje tak, že vyvěsí jmen­ný seznam žáků celé školy na dveřích školy? Osobní údaje žáků v rozsahu třída, jméno, příjmení, číslo učebny (a třídní učitel) jsou tímto způsobem dostupné neomeze­nému počtu příjemců osobních údajů. Seznamy byly zpří­stupněny cca týden. Domníváme se, že uvedené zpracová­ní osobních údajů není v souladu se zásadami zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 GDPR, zejména zá­sadou zákonnosti, korektnosti a transparentnosti a minimalizace údajů, ani není legitimní, neboť o tomto zpra­cování osobních údajů nejsou ve smyslu čl. 12 GDPR transparentním způsobem fyzické osoby informovány a není o něm veden záznam dle čl. 30 GDPR.

Napsat komentář