Odpověď na žádost subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Komentář:Níže uvedený vzor se vztahuje k následující vzorové situaci: Žádosti o přístup podané v elektronické formě bylo vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti, přičemž za vyřízení žádosti nebyl správcem uložen žádný poplatek. Jelikož žadatel nepožádal o jiný způsob vyřízení žádosti, informace byly poskytnuty v elektronické formě. V případě využití vzoru pro výše popsanou … Číst dál

Velký test správců: Práva subjektů údajů

V našem testu připravenosti správců na uplatnění práva subjektu údajů na přístup uspěli pouze dva ze 108. Proč tato oblast dělá správcům stále problémy? Víte, kdy je možné žádost odmítnout nebo si za ni účtovat poplatek? A jak je to s ověřováním totožnosti subjektu údajů?

Velký test správců: Práva subjektů údajů

Otestovali jsme správce na uplatnění práva přístupu a zjistili jsme, že valná většina z nich stále dělá zásadní chyby. Jak tedy na žádost subjektu údajů správně reagovat? Kdy ji lze zamítnout? A co přesně musí odpověď obsahovat?

Registr dlužníků vs. GDPR

Známe nejnovější rozhodnutí Ústavního soudu ve věci registru dlužníků. Případ se vlekl sedm let. O co v této věci šlo? Má právo spotřebitele na soukromí přednost před zájmem podnikatele na jeho solventnost? A jak rozhodl Ústavní soud?