Práva subjektů údajů a jak na ně musí správce reagovat

Abyste dokázali správně reagovat na dotazy a požadavky subjektů údajů, musíte dobře znát jejich práva. Jak postupovat, když subjekt uplatňuje právo na opravu údajů? Kdy může subjekt žádat omezení zpracování? Co znamená právo na přenositelnost osobních údajů a jak reagovat na námitku proti automatizovanému zpracování?