Odpověď na žádost subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Komentář:Níže uvedený vzor se vztahuje k následující vzorové situaci: Žádosti o přístup podané v elektronické formě bylo vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti, přičemž za vyřízení žádosti nebyl správcem uložen žádný poplatek. Jelikož žadatel nepožádal o jiný způsob vyřízení žádosti, informace byly poskytnuty v elektronické formě. V případě využití vzoru pro výše popsanou … Číst dál