Jak a kdy zveřejnit kontakty na zaměstnance obce

Jaké údaje o zaměstnancích můžou, či dokonce musejí obce a další veřejné instituce zveřejňovat na svých webových stránkách? Lze zveřejnit soukromé číslo, životopis nebo údaj o platu zaměstnance? Kdy jde ještě o veřejný zájem a kdy už o zásah do soukromí?

Dotaz na zveřejnění jmen a kontaktů členů pracovní skupiny

Lze zveřejnit jména členů pracovní skupiny, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy na webu našeho města? Tato skupina byla ustavena v souvislosti se zamýšlenou výstavbou městského koupaliště. Členové jsou z řad veřejnosti i ze zastupitelstva.

Transparentní účty vs. osobní údaje

V kterých případech není vhodné využít transparentní účet? Jak splnit informační povinnost a jak se vyvarovat narušení soukromí u dárce či příjemce?

Dotaz na zveřejnění kontaktů zaměstnanců obce

Je obec povinna zveřejňovat na svých stránkách kon­taktní údaje všech svých zaměstnanců, a to i těch, kteří nevykonávají přímo služby občanům (např. referentů informačních technologií)? V současné chvíli máme na webových stránkách i tyto referenty, kteří však ne­ chtějí, aby zde byly kontakty na ně uvedeny. Stačilo by tedy uvést kontakt na vedoucího IT oddělení … Číst dál