Dotaz na předložení seznamu osob s dluhem na nájemném

Rada města a bytová komise rady města požaduje, aby jí byl čtvrtletně předkládán jmenovitý seznam osob s uzavřenou nájemní smlouvou, které dluží nájemné, včetně výše eventuálního dluhu (pouze pro účely informování členů komise a rady). Je známo, že pokud se jedná o dluhy podle daňového řádu, není to možné. Ale v tomto případě se jedná … Číst dál

Dotaz na vystavení obecních dokumentů s OÚ

Je možné vystavit ve vitríně v obci kroniku s tím, že budou například viditelné podpisy osob (zastupitelů, úředních osob a dalších), které se zúčastnily akce pořádané obcí (bez uvedení dalších informací)? Je tímto způsobem možné vystavit uzavřené partnerské dohody, kde budou viditelné podpisy představitelů obce?

Dotaz na osobní údaje v evidenci žadatelů o byt

Obec vede evidenci žadatelů o městský byt. Jaký je právní titul pro zpracování osobních údajů? Jde o plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, nebo je zde nutný souhlas se zpracováním osobních údajů žadatelů o byt? Žádost o byt totiž obsahuje také informace o zdravotním a ekonomickém stavu žadatele. Může být v … Číst dál

Dotaz ohledně kamerového systému u krajské silnice

Obec provozuje kamerový systém – kamery jsou nasměro­vány na krajskou silnici a také jsou umístěny na obecním majetku a zabírají například parkoviště u úřadu, hřiště či autobusovou točnu. Na každém z těchto míst je oznámení, že je zde umístěn kamerový systém se záznamem. Chci se zeptat, zda by mělo být umístěno takové upozornění i při … Číst dál

Dotaz ohledně obecního systému Portál občana

Jsme statutárním městem, které provozuje Portál občana, jehož účelem je zajištění přístupu k informacím a komuni­ kace s orgánem veřejné moci. Dodavatelem informačního systému Portál občana je nastaveno udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Jako pověřenci řešíme správné nastavení právního titulu pro zpracování osob­ ních údajů v uvedeném systému. Zákonnost zpracování osobních údajů u obdobných … Číst dál

Časté chyby obcí při zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů představiteli měst a obcí má svá specifika a vyžaduje důkladnou znalost GDPR. Jakých chyb se obce v praxi nejčastěji dopouštějí? Máme pro vás rady, jak se jim vyhnout, a také tipy na užitečné vzory a metodiky.

Jak a kdy zveřejnit kontakty na zaměstnance obce

Jaké údaje o zaměstnancích můžou, či dokonce musejí obce a další veřejné instituce zveřejňovat na svých webových stránkách? Lze zveřejnit soukromé číslo, životopis nebo údaj o platu zaměstnance? Kdy jde ještě o veřejný zájem a kdy už o zásah do soukromí?

Dotaz na zveřejnění jmen a kontaktů členů pracovní skupiny

Lze zveřejnit jména členů pracovní skupiny, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy na webu našeho města? Tato skupina byla ustavena v souvislosti se zamýšlenou výstavbou městského koupaliště. Členové jsou z řad veřejnosti i ze zastupitelstva.

Transparentní účty vs. osobní údaje

V kterých případech není vhodné využít transparentní účet? Jak splnit informační povinnost a jak se vyvarovat narušení soukromí u dárce či příjemce?