Dotaz ohledně obecního systému Portál občana

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Jsme statutárním městem, které provozuje Portál občana, jehož účelem je zajištění přístupu k informacím a komuni­ kace s orgánem veřejné moci. Dodavatelem informačního systému Portál občana je nastaveno udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Jako pověřenci řešíme správné nastavení právního titulu pro zpracování osob­ ních údajů v uvedeném systému. Zákonnost zpracování osobních údajů u obdobných portálů je řešena různě – na­ příklad město A vyžaduje souhlas se zpracováním osob­ ních údajů, zatímco město B či MV mají zákonnost zpra­ cování postavenou na smlouvě, plnění právní povinnosti nebo výkonu veřejné moci. Domníváme se, že způsob zpracování na základě souhlasu není vhodný. Máme za to, že zákonnost vychází z uzavřené smlouvy mezi občanem a obcí (podmínkou je přihlášení/registrace), případně se nabízí možnost právního titulu výkon veřejné moci. Je náš názor správný?

Napsat komentář