Vánoční večírky přicházejí, nesbírejme souhlas s focením

K předvánočnímu času neodmyslitelně patří firemní večírky. Přestože řada z nich byla kvůli covidu zrušena, možná plánujete alespoň malý večírek v rámci oddělení. A jak lépe uchovat vzpomínku na tyto akce než pomocí fotografií? Nezapomínejte však, že pořizování a zveřejňování fotek zaměstnanců může být z hlediska GDPR problematické. Proč vyžadování souhlasu není vždy nejlepším řešením?

Dotaz na fotopasti v obci

Jak přistupovat k fotopastem, pokud mají chránit majetek správce (obce) a na starosti je má městská policie? Mají se řešit stejně jako kamerový systém se záznamem? Pokud ovšem budu informovat subjekty údajů o tom, že se na místě nachází fotopast, pak tato fotopast zcela ztratí svůj účel. Prosím o detailní vysvětlení této problematiky a zejména, … Číst dál

Dotaz na fotopasti

Jak postupovat v případě fotopastí? Obce je zřizují např. na místech ukládání tříděného odpadu nebo při vstu­pech do objektů obce, kde není fyzický „dozor“ (týká se to např. vstupu do veřejných WC bez obsluhy, a to z dů­vodu prevence vandalismu). Fotopast vyfotí každého, kdo do daného prostoru vstoupí. Jak má obec postupo­vat v případě následného … Číst dál

Dotaz na zveřejňování reportážních fotografií

Lze na webu či sociálních sítích zveřejňovat reportážní a propagační fotografie z veřejných soutěží organizo­vaných příspěvkovou organizací, jako jsou soutěže dětí ve zpěvu, na kterých budou děti, rodiče či další příbuz­ní nebo i náhodní návštěvníci? Je k tomu potřeba sou­hlas se zpracováním osobních údajů?

Fotografie zaměstnanců z hlediska GDPR

Použití fotografie patří k velmi diskutabilním případům v oblasti zpracování osobních údajů zaměstnanců. Zaměstnanci se většinou nijak nepozastavují nad tím, že zaměstnavatel zpra- covává jejich rodné číslo, adresu bydliště nebo číslo účtu. Pořízení, uchování a různé způsoby použití fotografie ovšem poutají větší pozornost a zaměstnavatelé v tom často chybují.