Dotaz ohledně povinnosti sepsat zpracovatelskou smlouvu

Je firma poskytující právní poradenství oprávněna zpracovávat osobní údaje i bez sepsání zpracovatelské smlouvy, nebo se jedná o klasický vztah se třetí stranou a zpracováváním osobních údajů bez zpracovatelské smlouvy porušují zákon?

Co dělat, když správce nevyžaduje zpracovatelskou smouvu?

Pokud je firma v roli zpracovatele a správce nevyžaduje zpracovatelskou smlouvu (porušuje zákon), jak se má zpracovatel zachovat? Má vyžadovat zpracovatelskou smlouvu, aby měl vše z pohledu nařízení v pořádku, nebo si má vytvořit vlastní? Co když ji správce odmítá podepsat?

Dotaz na sesterské společnosti

Jak postupovat v případě dvou sesterských společností, které využívají pro zpracování osobních údajů jeden systém?