Dotaz ohledně uzavírání zpracovatelské smlouvy

V naší společnosti probíhá revize všech smluv s dodavateli a odběrateli ohledně povinnosti GDPR. Jaké povinnosti týkající se ochrany osobních údajů by měly být správně uvedeny v každé smlouvě? A musí být ve všech smlouvách splněna informační povinnost podle čl. 13 a č. 14 vůči subjektu údajů? Pokud nám předloží dodavatel svůj tiskopis smlouvy, kde … Číst dál

Dotaz ohledně společných správců

Jsme provozovatelem plaveckého stadionu. Na základě smlouvy se školami poskytujeme výuku dětí. Základní školy nám předávají osobní údaje žáků při výuce plavání (identifikační údaje pro kontrolu docházky a pro zpracování podkladů pro fakturaci). Jedná se o postavení dvou společných správců osobních údajů, nebo by škola jako správce měla mít podepsanou zpracovatelskou smlouvu s námi jako … Číst dál