Dotaz ohledně GPS lokátorů ve firemních vozech

Na základě jakého právního důvodu má správce zpracovávat osobní údaje zaměstnanců získané z GPS lokátorů ve firemních vozidlech? Na základě oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu?

Dotaz na záznamy o zpracování

Zpracováváme záznamy o zpracování za správce a stále nám není jasné, kdo všechno patří mezi příjemce, které v tabulce uvádíme – máme zde uvádět i zaměstnance správce, kteří dané osobní údaje zpracovávají? Nebo pouze příjemce, kteří jsou „externí“ a jimž předáváme osobní údaje pro splnění právní povinnosti – například ČSSZ, finanční úřady, soudy a podobně?

Videokonference vs. ochrana osobních údajů – 2. díl

Ani v novém roce se videokonferencím zřejmě nevyhneme. Ujistěte se proto, že postupujete správně. Na jakém právním základě postavit zpracování osobních údajů během videokonference? Kdy použít souhlas subjektů údajů a kdy vás opravňuje plnění smlouvy? Jak zacházet se zvláštní kategorií osobních údajů či údaji třetích stran?

Privacy Notice – jak se vyhnout likvidační pokutě

Nechcete dopadnout jako Google, který dostal pokutu 100 milionů eur? Zásady ochrany soukromí neboli Privacy Notice by měly být součástí každého webu nebo e-shopu, který zpracovává či shromažďuje údaje o svých uživatelích. Potřebujete je i vy? Jaké informace v nich uvést? A kdy pouhý dokument na webu nestačí?

Videokonference vs. ochrana osobních údajů

Během pandemie se videokonference staly nepostradatelným nástrojem v soukromém i státním sektoru. Kromě toho, že umožňují vzdálenou komunikaci, zpracovávají ale také obrovské množství dat. Obraz i zvuk účastníků, to všechno jsou osobní údaje. Jak tedy zorganizovat videokonferenci v souladu s GDPR?