Dotaz na osobní údaje v evidenci žadatelů o byt

Obec vede evidenci žadatelů o městský byt. Jaký je právní titul pro zpracování osobních údajů? Jde o plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, nebo je zde nutný souhlas se zpracováním osobních údajů žadatelů o byt? Žádost o byt totiž obsahuje také informace o zdravotním a ekonomickém stavu žadatele. Může být v … Číst dál

Dotaz na balanční test u dříve realizovaných zpracování OÚ

Pokud je u zpracování osobních údajů uveden právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, u písm. f) by měl být proveden menší či rozsáhlejší balanční test. Je nutno ho provádět u již dříve realizovaných zpracování OÚ (opakujících se zpracování … Číst dál

Checklist: Shromažďování a kvalifikace trénovacích dat pro systémy umělé inteligence

V předminulém čísle jsme publikovali článek Využíváte umělou inteligenci v souladu s GDPR?, který se zabýval nejnovějšími vodítky francouzského úřadu pro ochranu osobních údajů (CNIL) k využívání systémů umělé inteligence (AI) v souladu s GDPR. Ukázali jsme si, že systémy AI zpracovávají data ve dvou fázích – trénovací a produkční – a nabídli jsme vám … Číst dál