Videokonference vs. ochrana osobních údajů – 2. díl

Ani v novém roce se videokonferencím zřejmě nevyhneme. Ujistěte se proto, že postupujete správně. Na jakém právním základě postavit zpracování osobních údajů během videokonference? Kdy použít souhlas subjektů údajů a kdy vás opravňuje plnění smlouvy? Jak zacházet se zvláštní kategorií osobních údajů či údaji třetích stran?

Privacy Notice – jak se vyhnout likvidační pokutě

Nechcete dopadnout jako Google, který dostal pokutu 100 milionů eur? Zásady ochrany soukromí neboli Privacy Notice by měly být součástí každého webu nebo e-shopu, který zpracovává či shromažďuje údaje o svých uživatelích. Potřebujete je i vy? Jaké informace v nich uvést? A kdy pouhý dokument na webu nestačí?

Videokonference vs. ochrana osobních údajů

Během pandemie se videokonference staly nepostradatelným nástrojem v soukromém i státním sektoru. Kromě toho, že umožňují vzdálenou komunikaci, zpracovávají ale také obrovské množství dat. Obraz i zvuk účastníků, to všechno jsou osobní údaje. Jak tedy zorganizovat videokonferenci v souladu s GDPR?

Dotaz ohledně informací, které lze poskytnout exekutorovi

Které informace a doklady může předat mzdová účetní exekutorovi? Často se stává, že exekutor chce zaslat i kopie dokladů, například mzdové listy a podobně. Můžete prosím případně uvést konkrétní doklady a informace?

Dotaz na zpracování osobních údajů v rámci klinické studie

Na webové stránce SUKLu jsou instrukce, jak zacházet v nemocnici s klinickým hodnocením. Domnívám se však, že by pro GDPR nemělo platit žádné omezení, a to ani u klinických hodnocení. Nechť je omezení pro etickou komisi, ale nemělo by být omezení pro GDPR, byť je to zde nastíněno velice zastřeně a nejasně. Někdo si vykládá … Číst dál

Dotaz ohledně reakce na žádost o přístup

Existuje nějaký formulář, který by odpovídal subjektu údajů na otázku, jaké informace o něm škola zpracovává?Subjekt údajů nám napsal:Žádám o poskytnutí potvrzení, zda osobní údaje, které se mé osoby týkají, jsou, či nejsou vámi zpracovávány, a pokud je tomu tak, prosím o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Firma Nexter Company zneužila údaje z katastrálního úřadu

Společnost Nexter Company na svém webu Atlas cen zveřejnila data o 70 tisících nemovitostí prodaných v loňském roce, včetně ceny, za kterou byly prodány, kontaktů na majitele a fotek z původních inzerátů. Všechny tyto údaje, jež firma získala od katastrálního úřadu a zaplatila za ně celkem 380 250 korun, byly na webu přístupné bezplatně a … Číst dál