Dotaz na vyžadování souhlasů ve školství

Je třeba ve vztahu k žákům a škole někde vyžadovat informovaný souhlas zákonných zástupců? Tedy je nějaké zpracování povoleno pouze na základě informovaného souhlasu rodičů, nebo je k něčemu vysloveně vyžadován a měli bychom jej od rodičů mít? V současné době máme souhlas k: evidenci úrazů, nahlížení do zdravotní dokumentace (jsme škola pro žáky s … Číst dál

Dotaz na bezpečné posílání žádosti o ošetřovné

Pokud zasíláme rodičům svých žáků vyplněnou žádost o ošetřovné, kde je uvedené jméno a příjmení žáka a jeho rodné číslo, musí být takový e-mail zabezpečený heslem, které formou sms pošleme rodičům na mobilní telefon?

Dotaz ohledně reakce na žádost o přístup

Existuje nějaký formulář, který by odpovídal subjektu údajů na otázku, jaké informace o něm škola zpracovává?Subjekt údajů nám napsal:Žádám o poskytnutí potvrzení, zda osobní údaje, které se mé osoby týkají, jsou, či nejsou vámi zpracovávány, a pokud je tomu tak, prosím o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Dotaz na co všechno potřebuje škola souhlas se zpracováním

K čemu všemu musí být žákem (zákonným zástupcem) udělen souhlas se zpracováním osobních údajů? Je nutný souhlas v případě exkurze, výletu, účasti na soutěžích, lyžařského výcviku a podobně? Pomohlo by, kdyby byl k dispozici alespoň stručný seznam, k čemu potřebuje škola souhlas. Myslím si, že se řada pověřenců doposud nedokáže zorientovat. Od účinnosti GDPR se … Číst dál

Dotaz ohledně poskytnutí zdravotní pojišťovny žáka škole

Je opravdu nutný souhlas zákonného zástupce k poskytnutí informace o zdravotní pojišťovně žáka škole pro případy komunikace s pojišťovnou v rámci BOZP (jako jsou výlety, LVVZ, soustředění, úrazy)? Na stránkách MŠMT v dokumentu Záznamy o činnostech zpracování je stanoveno, že souhlas s poskytnutím zdravotní pojišťovny je nutný, ale dále to není nijak specifikováno.

Dotaz na pořizování videozáznamů žáků

Ráda bych se poradila ohledně pořizování videozáznamu žáků pro vnitřní potřeby. Rodiče na začátku školního roku podepisují souhlas s pořizováním videozáznamu, který může být umístěn na internetu apod. Jak je to ale s našimi právy v momentě, kdy vzděláváme agresivního žáka a zaměstnanec by si jeho útoky natočil? Lze takové video ponechat pro vnitřní potřeby? … Číst dál