Dotaz ohledně předání OÚ žáků ubytovacímu zařízení

Jakým způsobem může škola v rámci zařizování školy v přírodě předat osobní údaje dětí (jméno, příjmení a rodné číslo, eventuálně datum narození) provozovateli ubytovacího zařízení? S provozovatelem má uzavřenou smlouvu o ubytování, kde je stanoveno, že škola předá data provozovateli, ale není zde žádná doložka o dalším zpracování osobních údajů. Provozovatel chce data použít pro … Číst dál

Dotaz ohledně využití aplikace ke komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči

Mateřská škola chce pro komunikaci s rodiči používat webovou aplikaci, která umožnuje zasílání informací rodičům, omlouvání dětí, individuální zveřejňování fotografií, sdílení dokumentů, vedení elektronické třídnice a matriky školy. Co vše s ohledem na GDPR musí škola udělat, aby mohla využívat tuto aplikaci od externího dodavatele? Jaký bude právní titul pro dané zpracování?

Dotaz ohledně fotek žáků na Facebooku

Potřebuje škola souhlas se zpracováním osobních údajů zákonných zástupců žáků, pokud zveřejňuje na Facebooku fotografie z činnosti školy, na kterých jsou žáci (identifikovatelní), případně fotky ze soutěží a různých akcí s žáky i učiteli? Lze se opřít o oprávněný zájem spočívající v prezentaci školy i přesto, že se jedná například o fotografie z výletu?

Dotaz na vyžadování souhlasů ve školství

Je třeba ve vztahu k žákům a škole někde vyžadovat informovaný souhlas zákonných zástupců? Tedy je nějaké zpracování povoleno pouze na základě informovaného souhlasu rodičů, nebo je k něčemu vysloveně vyžadován a měli bychom jej od rodičů mít? V současné době máme souhlas k: evidenci úrazů, nahlížení do zdravotní dokumentace (jsme škola pro žáky s … Číst dál

Dotaz ohledně reakce na žádost o přístup

Existuje nějaký formulář, který by odpovídal subjektu údajů na otázku, jaké informace o něm škola zpracovává?Subjekt údajů nám napsal:Žádám o poskytnutí potvrzení, zda osobní údaje, které se mé osoby týkají, jsou, či nejsou vámi zpracovávány, a pokud je tomu tak, prosím o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.