Dotaz ohledně sdílení fotek dětí na Facebooku

Může mít mateřská školka uzavřenou facebookovou skupinu, kam bude sdílet fotografie dětí z akcí, zasílat aktuální informace a podobně? Co je v daném případě třeba udělat, aby vše bylo v souladu s GDPR?

Dotaz ohledně seznamu s osobními údaji žáků

Může škola zpracovávat osobní údaje tak, že vyvěsí jmen­ný seznam žáků celé školy na dveřích školy? Osobní údaje žáků v rozsahu třída, jméno, příjmení, číslo učebny (a třídní učitel) jsou tímto způsobem dostupné neomeze­nému počtu příjemců osobních údajů. Seznamy byly zpří­stupněny cca týden. Domníváme se, že uvedené zpracová­ní osobních údajů není v souladu se zásadami … Číst dál

Ožehavé otázky ohledně GDPR ve školství

Ochrana osobních údajů žáků musí být prioritou každé školy. Přesto jsou to právě školy, které dělají v GDPR zásadní chyby. Ujasněte si jednou provždy, kdy je nutný souhlas nebo jaké fotografie žáků můžete zveřejňovat.

Dotaz ohledně předání OÚ žáků ubytovacímu zařízení

Jakým způsobem může škola v rámci zařizování školy v přírodě předat osobní údaje dětí (jméno, příjmení a rodné číslo, eventuálně datum narození) provozovateli ubytovacího zařízení? S provozovatelem má uzavřenou smlouvu o ubytování, kde je stanoveno, že škola předá data provozovateli, ale není zde žádná doložka o dalším zpracování osobních údajů. Provozovatel chce data použít pro … Číst dál

Dotaz ohledně využití aplikace ke komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči

Mateřská škola chce pro komunikaci s rodiči používat webovou aplikaci, která umožnuje zasílání informací rodičům, omlouvání dětí, individuální zveřejňování fotografií, sdílení dokumentů, vedení elektronické třídnice a matriky školy. Co vše s ohledem na GDPR musí škola udělat, aby mohla využívat tuto aplikaci od externího dodavatele? Jaký bude právní titul pro dané zpracování?

Dotaz ohledně fotek žáků na Facebooku

Potřebuje škola souhlas se zpracováním osobních údajů zákonných zástupců žáků, pokud zveřejňuje na Facebooku fotografie z činnosti školy, na kterých jsou žáci (identifikovatelní), případně fotky ze soutěží a různých akcí s žáky i učiteli? Lze se opřít o oprávněný zájem spočívající v prezentaci školy i přesto, že se jedná například o fotografie z výletu?

Dotaz na vyžadování údajů o testování a očkování na covid-19

Reaguji na článek „Můžete aktuálně chtít po zaměstnanci údaje o testování a očkování na covid?“ z posledního čísla. Jak je to v tomto ohledu ve školství, kde musíme posílat anonymizované údaje o testování zaměstnanců a neočkovaní učitelé musí mít respirátor i ve třídě?

Dotaz na zpracování OÚ pro účely školního almanachu

Škola slaví 70 let od svého vzniku a chce v červnu vydat almanach. V něm by chtěla zveřejnit seznam bývalých absolventů školy – jméno, příjmení, třída, učitel, maturitní rok. Může tak učinit bez souhlasu se zpracováním osobních údajů?

Dotaz na vyžadování souhlasů ve školství

Je třeba ve vztahu k žákům a škole někde vyžadovat informovaný souhlas zákonných zástupců? Tedy je nějaké zpracování povoleno pouze na základě informovaného souhlasu rodičů, nebo je k něčemu vysloveně vyžadován a měli bychom jej od rodičů mít? V současné době máme souhlas k: evidenci úrazů, nahlížení do zdravotní dokumentace (jsme škola pro žáky s … Číst dál