Dotaz na vyžadování souhlasů ve školství

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Je třeba ve vztahu k žákům a škole někde vyžadovat informovaný souhlas zákonných zástupců? Tedy je nějaké zpracování povoleno pouze na základě informovaného souhlasu rodičů, nebo je k něčemu vysloveně vyžadován a měli bychom jej od rodičů mít?

V současné době máme souhlas k:

  • evidenci úrazů,
  • nahlížení do zdravotní dokumentace (jsme škola pro žáky s kombinovaným postižením),
  • pořizování audiovizuálních záznamů a fotografií,
  • zpracování OÚ v rámci školní matriky,
  • objednávky stravy,
  • hrazení školného a svozové dopravy,
  • poskytování OÚ v ubytovacím zařízení (při školních výletech).

Informovaný souhlas nám ukládá zákon a vyhláška pouze v případě doporučení školského poradenského zařízení a zajímá nás, zda je třeba zajišťovat informovaný souhlas ještě k některým dalším operacím v rámci GDPR.

Napsat komentář