Dotaz ohledně zpracování údajů získaných na základě informačního zákona

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 106“) jsou žadatelům v souvislosti s veřejnými prostředky poskytovány povinnými subjekty osobní údaje fyzických osob – výše příjmu, jméno, příjmení atd. Podle ustanovení § 4a téhož zákona se tyto informace poskytují mimo jiné za podmínky neomezeného způsobu a … Číst dál

Jak správně informovat o zpracování osobních údajů?

Pro splnění informační povinnosti nestačí jen vytvořit a zveřejnit dokument se zásadami zpracování osobních údajů. Informace musí být srozumitelná a přehledná. Co by měla obsahovat první vrstva informování? A jak informovat v nedigitálním prostředí?

Co řešil loni ÚOOÚ v oblasti informačního zákona?

Už dva roky se ÚOOÚ zabývá nejen ochranou osobních údajů, ale i oblastí informačního zákona. Obě agendy jsou těsně provázané a vyplatí se je proto sledovat souběžně. V čem tedy povinné subjekty v roce 2021 nejčastěji chybovaly?

Dotaz ohledně poskytování osobních údajů na základě informačního zákona

V rámci žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. se žadatel domáhá kontaktů na osoby, které se účastní kontrolních dnů na realizované investiční akci. Požaduje jména, příjmení a kontakty na tyto osoby. Osoby, které se účastní kontrolních dnů, jsou zástupci jak města (zaměstnanci, volení zástupci), tak firmy, která akci realizuje. Jak v tomto případě postupovat?

Jak to vypadá s novelou informačního zákona?

Loni v říjnu jsme informovali o chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím, k jejímuž znění se mimo jiné kriticky vyjádřil předseda ÚOOÚ Jiří Kaucký. Po více jak půl roce míří novela do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Co přinese, pokud bude schválena? Změna, která vyvolala zmíněné kontroverze, spočívá v přenesení pravomoci posuzovat stížnosti … Číst dál

Jak napsat oznámení o ochraně osobních údajů

Napsat oznámení o ochraně údajů je možná snazší než napsat knihu, ale je tu několik věcí, na které byste si měli dát pozor. Jakých formulací se raději vyvarovat? Je lepší napsat oznámení svépomocí, nebo využít online nástroj? A jak ho upravit pro děti či cizince?