Jak určit nadřízený subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím

V praxi často dělá velké problémy určit, kdo je nadřízeným orgánem veřejné instituce, který má řešit stížnosti na neposkytnutí informací na základě InfoZ. Na správném postupu se neshodnou ani soudy, a v praxi se tak setkáme s dvěma protichůdnými výklady. Jak rozhodovaly soudy v konkrétních případech?

Konec vleklých soudních sporů o právo na informaci?

Jak jsme vás již informovali v minulých číslech Zpravodaje, Úřad pro ochranu osobních údajů může nově posuzovat záležitosti týkající se práva na informace bez účasti soudu. Umožňuje mu to novela informačního zákona. Tato nová pravomoc ÚOOÚ nabyla účinnosti s Novým rokem, měla by ulehčit soudům a výrazně zrychlit proces poskytování informací. Pokud tedy subjektu údajů … Číst dál Konec vleklých soudních sporů o právo na informaci?

Dotaz na povinné údaje na webu školy

Stačí, když je na webu naší školy uveden kontakt na pověřence (e-mailová adresa), nebo by zde mělo být i to, jakým způsobem škola zpracovává osobní údaje?