Dotaz ohledně zpracování údajů získaných na základě informačního zákona

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 106“) jsou žadatelům v souvislosti s veřejnými prostředky poskytovány povinnými subjekty osobní údaje fyzických osob – výše příjmu, jméno, příjmení atd. Podle ustanovení § 4a téhož zákona se tyto informace poskytují mimo jiné za podmínky neomezeného způsobu a … Číst dál

Dotaz ohledně poskytování osobních údajů na základě informačního zákona

V rámci žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. se žadatel domáhá kontaktů na osoby, které se účastní kontrolních dnů na realizované investiční akci. Požaduje jména, příjmení a kontakty na tyto osoby. Osoby, které se účastní kontrolních dnů, jsou zástupci jak města (zaměstnanci, volení zástupci), tak firmy, která akci realizuje. Jak v tomto případě postupovat?

Jak to vypadá s novelou informačního zákona?

Loni v říjnu jsme informovali o chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím, k jejímuž znění se mimo jiné kriticky vyjádřil předseda ÚOOÚ Jiří Kaucký. Po více jak půl roce míří novela do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Co přinese, pokud bude schválena? Změna, která vyvolala zmíněné kontroverze, spočívá v přenesení pravomoci posuzovat stížnosti … Číst dál

Chystá se změna v informačním zákoně?

Kancelář prezidenta republiky podala připomínku k chystané novele zákona o svobodném přístupu k informacím, v níž navrhuje, aby v řízení o stížnostech rozhodoval vedoucí představitel povinných subjektů namísto Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento zákon prošel před devíti měsíci zásadní změnou, která přidala ÚOOÚ pravomoc posuzovat záležitosti týkající se práva na informace bez účasti soudu. … Číst dál