Balanční test – kdy a jak ho provést?

Než začnete zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, musíte provést balanční test. Mnozí správci si však s jeho vypracováním stále neví rady nebo ho zaměňují s DPIA. Jaké body by měl obsahovat každý balanční test?

Osobní údaje zaměstnance: Kdy využít oprávněný zájem?

Stále váháte, jakým právním titulem můžete jako zaměstnavatel podložit zpracování osobních údajů? Kdy byste měli využít oprávněný zájem a kdy vyžadovat souhlas subjektu údajů? Máme pro vás jednoduchý návod, jak postupovat v oblasti pracovněprávních vztahů.

Dotaz ohledně GPS lokátorů ve firemních vozech

Na základě jakého právního důvodu má správce zpracovávat osobní údaje zaměstnanců získané z GPS lokátorů ve firemních vozidlech? Na základě oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu?

Dotaz na zveřejnění jmen a kontaktů členů pracovní skupiny

Lze zveřejnit jména členů pracovní skupiny, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy na webu našeho města? Tato skupina byla ustavena v souvislosti se zamýšlenou výstavbou městského koupaliště. Členové jsou z řad veřejnosti i ze zastupitelstva.

Dotaz ohledně uchovávání kopií certifikátů zaměstnance

Lze uchovávat v osobním spise zaměstnance kopie vysvědčení a certifikátů absolvovaných školení, které souvisejí s pracovním popisem práce zaměstnance během jeho platného pracovního poměru? Dotaz se netýká dokladů o absolvování povinných školení jako např. BOZP.

Dotaz na pořizování videozáznamů žáků

Ráda bych se poradila ohledně pořizování videozáznamu žáků pro vnitřní potřeby. Rodiče na začátku školního roku podepisují souhlas s pořizováním videozáznamu, který může být umístěn na internetu apod. Jak je to ale s našimi právy v momentě, kdy vzděláváme agresivního žáka a zaměstnanec by si jeho útoky natočil? Lze takové video ponechat pro vnitřní potřeby? … Číst dál