Dotaz na zveřejnění jmen a kontaktů členů pracovní skupiny

Lze zveřejnit jména členů pracovní skupiny, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy na webu našeho města? Tato skupina byla ustavena v souvislosti se zamýšlenou výstavbou městského koupaliště. Členové jsou z řad veřejnosti i ze zastupitelstva.

Dotaz ohledně uchovávání kopií certifikátů zaměstnance

Lze uchovávat v osobním spise zaměstnance kopie vysvědčení a certifikátů absolvovaných školení, které souvisejí s pracovním popisem práce zaměstnance během jeho platného pracovního poměru? Dotaz se netýká dokladů o absolvování povinných školení jako např. BOZP.

Dotaz na pořizování videozáznamů žáků

Ráda bych se poradila ohledně pořizování videozáznamu žáků pro vnitřní potřeby. Rodiče na začátku školního roku podepisují souhlas s pořizováním videozáznamu, který může být umístěn na internetu apod. Jak je to ale s našimi právy v momentě, kdy vzděláváme agresivního žáka a zaměstnanec by si jeho útoky natočil? Lze takové video ponechat pro vnitřní potřeby? … Číst dál Dotaz na pořizování videozáznamů žáků

Dotaz na zveřejnění výkonnosti zaměstnanců

Sklad naší firmy pracuje s moderními technologiemi, a tak můžeme vyhodnocovat podle počtu vychystaných pozic výkonnost každého skladníka (EAN kódy). Můžeme zveřejnit v tabulce jednotlivé výkony skladníků v porovnávací tabulce? Tabulka neopustí firmu, bude jenom na informační tabuli k disposici pro skladníky, aby viděli, jaká je výkonnost ostatních jejich kolegů. Můžeme u jednotlivých „výkonů“ uvést … Číst dál Dotaz na zveřejnění výkonnosti zaměstnanců

Dotaz na doložení trestní bezúhonosti úředníků

Podle zákona o úřednících územních samosprávných celků se od úředníků vyžaduje doložení trestní bezúhonnosti, tzn. výpisu z Rejstříku trestů. Je toto vyžadování u neúřednických pozic z hlediska GDPR špatně?

Balanční test

Účelem balančního testu je poměřit oprávněný zájem správce na zpracování vůči zájmům a právům subjektů údajů. Jak ho v praxi provést? Balanční test navazuje na test oprávněnosti a test nezbytnos­ ti, o kterých jsme vás informo­vali v druhém čísle zpravodaje. V rám­ci balančního testu rozlišujeme 4 fáze: posouzení váhy oprávněného zájmu; posouzení důsledků, které bude … Číst dál Balanční test