Dotaz ohledně GPS lokátorů ve firemních vozech

Na základě jakého právního důvodu má správce zpracovávat osobní údaje zaměstnanců získané z GPS lokátorů ve firemních vozidlech? Na základě oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu?

Dotaz na zveřejnění jmen a kontaktů členů pracovní skupiny

Lze zveřejnit jména členů pracovní skupiny, jejich telefonní čísla a e-mailové adresy na webu našeho města? Tato skupina byla ustavena v souvislosti se zamýšlenou výstavbou městského koupaliště. Členové jsou z řad veřejnosti i ze zastupitelstva.

Dotaz ohledně uchovávání kopií certifikátů zaměstnance

Lze uchovávat v osobním spise zaměstnance kopie vysvědčení a certifikátů absolvovaných školení, které souvisejí s pracovním popisem práce zaměstnance během jeho platného pracovního poměru? Dotaz se netýká dokladů o absolvování povinných školení jako např. BOZP.

Dotaz na pořizování videozáznamů žáků

Ráda bych se poradila ohledně pořizování videozáznamu žáků pro vnitřní potřeby. Rodiče na začátku školního roku podepisují souhlas s pořizováním videozáznamu, který může být umístěn na internetu apod. Jak je to ale s našimi právy v momentě, kdy vzděláváme agresivního žáka a zaměstnanec by si jeho útoky natočil? Lze takové video ponechat pro vnitřní potřeby? … Číst dál

Dotaz na zveřejnění výkonnosti zaměstnanců

Sklad naší firmy pracuje s moderními technologiemi, a tak můžeme vyhodnocovat podle počtu vychystaných pozic výkonnost každého skladníka (EAN kódy). Můžeme zveřejnit v tabulce jednotlivé výkony skladníků v porovnávací tabulce? Tabulka neopustí firmu, bude jenom na informační tabuli k disposici pro skladníky, aby viděli, jaká je výkonnost ostatních jejich kolegů. Můžeme u jednotlivých „výkonů“ uvést … Číst dál

Dotaz na doložení trestní bezúhonosti úředníků

Podle zákona o úřednících územních samosprávných celků se od úředníků vyžaduje doložení trestní bezúhonnosti, tzn. výpisu z Rejstříku trestů. Je toto vyžadování u neúřednických pozic z hlediska GDPR špatně?

Balanční test

Účelem balančního testu je poměřit oprávněný zájem správce na zpracování vůči zájmům a právům subjektů údajů. Jak ho v praxi provést? Balanční test navazuje na test oprávněnosti a test nezbytnos­ ti, o kterých jsme vás informo­vali v druhém čísle zpravodaje. V rám­ci balančního testu rozlišujeme 4 fáze: posouzení váhy oprávněného zájmu; posouzení důsledků, které bude … Číst dál

Posuzování oprávněného zájmu správce

Oprávněný zájem správce je jedním ze zákonných titulů podle GDPR, podle kterého lze zpracovávat osobní údaje. Abyste ho mohli ale využít, musíte provést test oprávněnosti a test nezbytnosti. Jak na to?