Dotaz ohledně strukturování správce osobních údajů

V mnohých kapitolách GDPR je popsána úloha správce, jeho povinnosti a odpovědnosti. U malé firmy je to zpravidla ředitel nebo majitel. U větší firmy se stovkami nebo tisíci zaměstnanci, navíc s pracovišti, kde se různé osobní údaje zpracovávají různými procesy a způsoby, exportují se na různá místa v zahraničí a podobně, je sice formálně správcem … Číst dál

Nový zákon o ochraně oznamovatelů vs. GDPR

Blíží se nový zákon o whistleblowingu. Zavede povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu. Jak na tyto novinky dopadá GDPR? A může novou funkci vykonávat pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Jaké jsou požadavky na DPO v jednotlivých zemích světa?

Stále více právních předpisů upravujících ochranu a zpracování osobních údajů v jednotlivých zemích světa vyžaduje, aby někteří správci a zpracovatelé osobních údajů jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, a převedli tak ochranu osobních údajů z papíru do praxe. V Evropské unii byl tento požadavek plošně zaveden v rámci GDPR. Je však nutné poznamenat, že institut … Číst dál

Cookies a telemarketing od 1. ledna pouze s výslovným souhlasem

Prvního ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která zásadním způsobem mění pravidla telemarketingu a ukládání cookies. Nově bude nutný aktivní souhlas subjektu údajů. To znamená, že už nebude možné využívat režim opt-out, tedy „co subjekt údajů výslovně neodmítne, dostává“. Od Nového roku budou moct správci webových stránek shromažďovat osobní údaje návštěvníků jedině … Číst dál

NÚKIB vydal nové cloudové vyhlášky

Od září platí dvě nové cloudové vyhlášky vydané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jaká kritéria musí cloud computing splnit, aby mohl své služby nabídnout orgánům veřejné moci? A jak vyhodnotit, nakolik je konkrétní cloudová služba riziková pro ochranu osobních údajů?

Omezí další novela informačního zákona pravomoci ÚOOÚ?

Další novela informačního zákona by měla se zpožděním zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady. Kdo bude nově patřit mezi povinné subjekty? Kromě toho by novela mohla také omezit některé pravomoci ÚOOÚ. Bude nakonec schválena?

Jak ovlivní změny informačního zákona ochranu osobních údajů?

Chystají se zásadní změny v informačním zákoně – v Poslanecké sněmovně aktuálně čekají na schválení hned dvě novely. Co přinesou a jak se dotknou ochrany osobních údajů? Poskytování informací by se mělo zjednodušit, nezneužijí toho ale povinné subjekty?