Jak určit vedoucí dozorový úřad u společných správců

Pokud správce nebo zpracovatel provádí přeshraniční zpracování osobních údajů, musí být podle GDPR určen vedoucí dozorový úřad. Jak je to ale v případě společných správců? Vystupují v komunikaci s úřady společně, nebo každý zvlášť? Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal pro tyto účely nové pokyny.

Na koho dopadnou nové cloudové vyhlášky

V článku Pozor na novou regulaci cloud computingu se mluví o povinnosti orgánů veřejné správy používat pou-ze cloud computing zapsaný v katalogu Ministerstva vnitra, aniž by v článku byl definován termín orgán veřejné správy. Vztahuje se tato povinnost i na obce, respektive města, případně za jakých podmínek?