Dotaz na ochranu osobních údajů úředních osob

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

V našem městském zpravodaji vyšel článek, který napsal jeden z členů vedení města a který obsahuje výčet zaměstnanců odešlých z MÚ, včetně jmen konkrétních osob, spolu s hodnotícím komentářem autora v reakci na kritizovanou nestabilitu pracovního kolektivu na úřadě. Jeden z jmenovaných, pan X, byl již dříve negativně zmiňován v regionálním tisku zejména jedním občanem – ne však v městském zpravodaji. Na základě tohoto článku mi pan X zaslal podnět k přezkoumání zákonných předpisů o ochraně osobních údajů, v němž uvádí, že právě ve výše zmíněném článku je uváděno jeho příjmení a že se dotyčný autor článku neostýchá zveřejnit i další údaje, které nemohly být veřejnosti obecně známé. V zaslaném podnětu je dále uvedeno, že z kontextu a skutečnosti, že jména těchto osob coby tehdejších úředníků byla dříve veřejně dostupná, lze jednoznačně dovodit, o které konkrétní osoby se jedná, byť zveřejněno je v textu pouze jejich příjmení. Dále v podnětu uvádí, že se osobně tímto cítí pohoršen, k uveřejnění jména nedal žádný souhlas a ani o záměru jej zveřejnit nebyl žádným způsobem předem informován. Jak v této záležitosti správně postupovat? Je například možné uplatnit jako právní důvod veřejný zájem? Je nutné vyplnit balanční test? Lze případně použít občanský zákoník (§ 89 a § 90) nebo zákon o svobodném přístupu k informacím (§ 8a)?

Napsat komentář