Fotografie zaměstnanců z hlediska GDPR

Použití fotografie patří k velmi diskutabilním případům v oblasti zpracování osobních údajů zaměstnanců. Zaměstnanci se většinou nijak nepozastavují nad tím, že zaměstnavatel zpra- covává jejich rodné číslo, adresu bydliště nebo číslo účtu. Pořízení, uchování a různé způsoby použití fotografie ovšem poutají větší pozornost a zaměstnavatelé v tom často chybují.

Vnitropodniková dokumentace ke zpracování a zabezpečení osobních údajů

Z pravidel pro zpracování osobních údajů obsažených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přímo či nepřímo vyplývají povinnosti správce směřující ke zpracování a následnému dodržování vnitřní dokumentace. Přinášíme vám přehled základních bodů, které by tato vnitropodniková úprava měla zahrnovat.