Dotaz na zpracování osobních údajů v rámci klinické studie

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Na webové stránce SUKLu jsou instrukce, jak zacházet v nemocnici s klinickým hodnocením. Domnívám se však, že by pro GDPR nemělo platit žádné omezení, a to ani u klinických hodnocení. Nechť je omezení pro etickou komisi, ale nemělo by být omezení pro GDPR, byť je to zde nastíněno velice zastřeně a nejasně. Někdo si vykládá instrukce tak, že zadavatel klientského hodnocení, tedy i jeho návrh zpracování osobních údajů, je nedotknutelný. Domnívám se ale, že pověřenec má právo a povinnost monitorovat i jakékoli zpracování osobních údajů v rámci klientské studie, i když pokyny pro ně vydala zahraniční firma jako zadavatel studie. Pověřenec by měl v případě zjištění nesouladu zpracování s GDPR iniciovat nápravu těchto pokynů, respektive smlouvy se zadavatelem hodnocení, protože pověřenec nese odpovědnost za soulad s GDPR u všech zpracování osobních údajů v jeho organizaci. Jak to tedy je?

Napsat komentář