GDPR ve zdravotnictví – Jak poskytnout informace o zdravotním stavu

Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta jeho blízkým osobám je každodenní praxí zdravotnických zařízení, často při něm však dochází k porušení ochrany osobních údajů. Jak chybám předejít? A když už dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, jak ho správně nahlásit ÚOOÚ?