Dotaz ohledně zpracování údajů získaných na základě informačního zákona

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 106“) jsou žadatelům v souvislosti s veřejnými prostředky poskytovány povinnými subjekty osobní údaje fyzických osob – výše příjmu, jméno, příjmení atd. Podle ustanovení § 4a téhož zákona se tyto informace poskytují mimo jiné za podmínky neomezeného způsobu a účelu následného využití poskytovaných informací. Dle ustanovení § 8b Zákona 106 by poskytnutí informací měla povinná osoba podle stávající judikatury podrobit takzvanému platovému testu (test proporcionality), což však neplatí pro informace poskytované dle ustanovení § 8c Zákona 106, které je nově účinné od 1. 1. 2023.

Dotaz č. 1

Může žadatel, fyzická osoba, popřípadě i právnická osoba (nikoliv novinář), dále s poskytnutými informacemi (osobními údaji), ať už šlo o poskytnutí informací dle ustanovení § 8b (po kladném vyhodnocení testu proporcionality), nebo § 8c písm. a) a b) Zákona 106 neomezeně nakládat? Uplatní se tedy jen mantinely práva na ochranu osobnosti, soukromí (zneužití práva), nebo i jiné?

Dotaz č. 2:

Půjde při následném (systematickém, nikoliv nahodilém) využití poskytnutých osobních údajů žadatelem (fyzickou osobou), popřípadě i právnickou osobou (nikoliv novinářem) – ať už šlo o poskytnutí osobních údajů dle ustanovení § 8b nebo § 8c písm. a) a b) Zákona 106 – o zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a tím o nutnost plnit žadatelem povinnosti správce nebo zpracovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně dodržení čl. 5 a čl. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

Napsat komentář