Dotaz ohledně zpracování OÚ za účelem provádění srážek ze mzdy

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Někteří naši zaměstnanci jsou členy odborové organizace a požadují provádění srážek členských příspěvků ze mzdy. Ve výkladu zákoníku práce a komentáři k němu (C. H. Beck, str. 503) je mimo jiné uvedeno, za jakých podmínek lze srážky provádět – tedy mít uzavřenou kolektivní smlouvu anebo dohodu o provádění srážek. Také se zde však píše, že tyto údaje nelze žádným způsobem zpracovávat. Jak toto chápat? Můžeme, budeme-li mít uzavřenou kolektivní smlouvu anebo dohodu, srážky provádět bez souhlasu zaměstnance? Nebo bez jednoznačného souhlasu s poskytnutím citlivého osobního údaje (členství v odborové organizaci) od každého zaměstnance srážky provádět nesmíme?

Napsat komentář