Jak zpracovávat osobní údaje zaměstnance

Osobní údaje zaměstnanců patří mezi nejčastěji zpracovávaná data. Přesto se v nich dělají největší chyby. Kdy nesmíte chtít po zaměstnanci souhlas? Jak správně postupovat při náboru? Po jak dlouhé době údaje skartovat?

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

1 komentář u „Jak zpracovávat osobní údaje zaměstnance“

  1. Moc děkuji za inspirativní článek. Ostatně i ostatní informace ze Zpravodaje považuji obecně za velmi cenné. I když nemám vždy čas vše důkladně přečíst, mám Zpravodaj ráda! 🙂
    Nicméně zde si dovolím poznámku. Tuto část textu považuji za trochu zavádějící a nebezpečnou: „Využití oprávněných zájmů zaměstnavatele jakožto důvodu ke zpracování osobních údajů zaměstnance bude v praxi využitelné především v případě monitorování zaměstnanců, ať už pomocí sledování elektronické pošty, kamerových systémů či služebních automobilů vybavených GPS (viz dále).“ Vyznívá to, jako by zaměstnavatel mohl sledovat a monitorovat zaměstnance. Je na to obsáhlá judikatura, jsou zde i jiné předpisy, jako je zákoník práce, je zde oprávnění inspektorátu práce ukládat sankce za narušování soukromí zaměstnanců, a platí to s různými odchylkami v ČR i v zahraničí, kde společnost H&M dostala téměř likvidační pokutu za narušení soukromí zaměstnanců od německého dozorového úřadu… U nás dostala Česká pošta za GPS. Tak pozor na to, když tak je potřeba to nějak vysvětlit a rozvést, jinak může článek někoho méně informovaného dovést na zcestí…

Napsat komentář