Osobní údaje pod zámkem: Jak ve skutečnosti realizovat organizační a technická opatření podle GDPR?

GDPR stanovuje správcům a zpracovatelům množství obecných kritérií, podle nichž mají sami určit, jak zajistit kvalitní zabezpečení osobních údajů. Pro nemalou část z nich přitom daná povinnost zmutovala do mantry „musíme pořídit uzamykatelné skříně“, případně „musíme zavést clean desk policy“, protože to vyžaduje GDPR. Jaká je ale pravda?