Vzor souhlasu zaměstnance se zpracováním osobních údajů

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Souhlas představuje podle čl. 6 nařízení GDPR jeden z právních titulů pro zpracování osobního údaje. Zaměstnavatel jako správce osobních údajů musí takový souhlas od zaměstnance získat, potřebuje-li za určitým účelem zpracovávat jeho osobní údaj, přičemž zpracování tohoto osobního údaje není možné podřadit pod některý jiný právní titul pro zpracování osobního údaje, který GDPR nabízí.

Souhlas musí být svobodný a oddělitelný od jiných prohlášení. Proto není vhodné, aby byl zahrnut přímo v textu pracovní smlouvy, a lze doporučit, aby figuroval na samostatné listině.

Mezi jiné právní tituly patří například plnění právní povinnosti, která se na správce (zaměstnavatele) vztahuje nebo splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zaměstnanec, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zaměstnance. Je-li dán některý z těchto titulů, pak není správné a není ani v souladu s GDPR vyžadovat od zaměstnance souhlas se zpracováním osobního údaje.

Správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Proto je vhodné u souhlasu zachovat písemnou formu.

Souhlas se zpracováním osobního údaje je odvolatelný, o čemž musí být subjekt údaje (zaměstnanec) informován.

Souhlas zaměstnance se zpracováním osobního údaje je možné vyžadovat pouze v případě, že neexistuje jiný právní titul!

Subjekt údajů (zaměstnanec) musí být informován o tom, pro jaký účel, případně pro jaké účely správce (zaměstnavatel) osobní údaj potřebuje. Souhlas se zpracováním osobního údaje je pak dán pouze pro tento účel, případně účely.