Odpověď na žádost subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Komentář:
Níže uvedený vzor se vztahuje k následující vzorové situaci: Žádosti o přístup podané v elektronické formě bylo vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti, přičemž za vyřízení žádosti nebyl správcem uložen žádný poplatek. Jelikož žadatel nepožádal o jiný způsob vyřízení žádosti, informace byly poskytnuty v elektronické formě.

V případě využití vzoru pro výše popsanou situaci postačuje vyplnit šedá pole v hranatých závorkách. Pokud bude vzor použit pro situaci odlišující se od výše uvedeného popisu, je nutné provést ve vzoru další úpravy i mimo tato pole.