Dotaz ohledně zpracování kamerových záznamů

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

V čísle15 jste otiskli výstižný rozbor ZZOÚ. Zde uvádí­te, že Hlava III se týká pouze zpracování, jež se provádí za účelem předcházení, vyhledávání či odhalování trest­né činnosti. V této souvislosti mi však trochu nesedí sta­novisko na straně 7 Zpravodaje v části poradny. Zde v posledním dotazu k § 63 ZZOÚ se v odpovědi uvádí, že sankce podle tohoto paragrafovaného znění se vzta­huje i na obce. Otázka zní: Je tento výklad správný, ne­vztahuje se tento paragraf pouze na orgány činné v trestním řízení?

Napsat komentář