Dotaz ohledně evidenčního listu dítěte v MŠ

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dle školského zákona může dítě během přerušení pro­vozu své MŠ během letních prázdnin navštěvovat jinou MŠ v obci. Podkladem pro přijetí do MŠ je vždy evi­denční list dítěte potvrzený dětským lékařem. Evidenč­ní list, respektive jeho kopii dosud předávala prázdni­nové MŠ kmenová MŠ dítěte, což již není možné. Musí nyní rodiče žádat lékaře o vystavení evidenčního listu pro každou MŠ zvlášť?

Napsat komentář