Dotaz na uchovávaní dokumentů o zaměstnancích

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Lze z pohledu GDPR a skartačního řádu uchovávat kopie vysvědčení či certifikátů z absolvovaných školení (netýká se dokladů o absolvování povinných školení, například BOZP) po určitou dobu, například 4 let? Nebo se uvedené z pohledu GDPR jeví jako nadbytečné uchování, jelikož se jedná o dokumenty, které již nemají relevanci z hlediska účelů, pro jaké je zaměstnavatel shromáždil? Pokud tomu tak je, lze tyto dokumenty skartovat/odstranit s ukončením pracovního poměru zaměstnance ve společnosti?

Napsat komentář