Dotaz na dobu uchovávání souhlasu se zpracováním

Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Jak dlouho je třeba uchovávat získaný souhlas ke splnění povinnosti doložit, že subjekt údajů udělil souhlas (dle čl. 7 odst. 1 GDPR)? Z vodítek k souhlasu skupiny WP29 (vodítka č. WP259, kapitola 5.1) vyplývá, že jen po dobu zpracovávání osobních údajů konkrétníhosubjektu údajů, nikoliv po celou dobu vykonávání zpracovatelské činnosti obecně. Jakmile přestaneme zpracovávat osobní údaje konkrétního subjektu, neplatí už povinnost doložit udělení souhlasu?

Napsat komentář